Espurna

Projecte Espurn@

Calendari escolar del curs 2010-2011

Activitats del professorat

El professorat dels centres educatius públics i privats no universitaris ha de reprendre les activitats d'organització del curs el dia 1 de setembre.

En els centres de titularitat del Departament d'Educació les activitats del professorat programades al centre no han d'acabar abans del dia 7 de juliol o, si no és laborable, el dia laborable immediatament anterior.

Pel que fa al professorat de l'ensenyament privat, aquesta prescripció de caràcter general s'ha d'aplicar respectant el que disposin el conveni col·lectiu del sector i la normativa laboral vigent.

Calendari

7 de setembre del 2010: inici de les classes al segon cicle de l'educació infantil, l'educació primària, l'educació especial i els ensenyaments secundaris, professionals i de règim especial.

14 de setembre del 2010: inici de les classes als cicles formatius de grau superior, les escoles oficials d'idiomes i els centres i aules de formació de persones adultes.

Del 23 de desembre del 2010 al 6 de gener del 2011: vacances de Nadal.

Del 28 de febrer al 4 de març o del 7 a l'11 de març del 2011 (segons decideixi el director o la directora del servei territorial corresponent): vacances.

Del 18 al 25 d'abril del 2011: vacances de Setmana Santa.

22 de juny del 2011: acaben les classes a tots els centres.

Tenen la consideració de dies festius els que determini la disposició corresponent del
Departament de Treball i els dos dies de festa local.

Cada centre pot establir tres dies festius no consecutius, de lliure disposició, que no poden coincidir amb els d'inici i final de les classes. S'han de preveure en la programació general del centre i s'han de comunicar al servei territorial corresponent.

Normativa

Ordre EDU/44/2010, de 8 de febrer, per la qual s'estableix el calendari escolar dels cursos 2010-2011 i 2011-2012 per als centres educatius no universitaris de Catalunya

Visitas: 5

Afegir un comentari

Necessites ser membre de Espurna per afegir comentaris!

Comentario por Agnès Cots Paltor el juliol 8, 2010 a las 10:10am
Vaig llegir no fa gaire que Spain és el pais de la UE on els nens es passen més hores a classe i alhora tenen un nivell de fracàs escolar més gran. Intenten "copiar" als nostres companys nord-europeus, però no s'adonen que les realitats que vivim són força diferents.
Comentario por Ramon Barlam el juliol 6, 2010 a las 8:54am
Gràcies per la informació, Núria. Ben aviat començarem el curs en agost, com ha fan les escoles dels Estats Units. Per exemple.

© 2015   Creado por Espurn@.   Tecnología de

Insígnies  |  Reportar un problema  |  Términos de servicio